L SẤY

  • Chi tiết

Một loạt cc l hm quạt để sử dụng lm kh ni chung v để nung sản phẩm men mu hoặc mạ mng. Dy chuyền bao gồm cả l sấy nhỏ v l nướng chuyn nghiệp lớn.