MEN MU LẤP LNH

  • Chi tiết

Glitters l một loại phn tử nhỏ phản chiếu. Khi cc hạt ny được p dụng trong một bề mặt, chng phản xạ nh sng ở cc gc độ khc nhau, tạo ra cc hiệu ứng lấp lnh v rực rỡ. Berkem đề xuất sự sng tạo trong polyester chất lượng rất cao c thể được sử dụng ngoi men răng hoặc trong bất kỳ trường hợp no m hiệu ứng lấp lnh l cần thiết.