MEN MU

  • Chi tiết

ENALOR l một loạt cc men lạnh c lớp kỹ thuật cao bởi v sử dụng cc loại nhựa epoxy độc quyền chất lượng cao m sau khi đ được lm cứng, chng c thể được đnh bng hoặc đnh bng bằng laser. Sơn ENALOR thậm ch nếu được coi l "loại lạnh", để trở nn cứng, cũng như chất xc tc chuyn dụng lin quan đến ứng dụng mong muốn, chng đi hỏi một l nướng trong l c hệ thống kiểm sot nhiệt độ chnh xc. Tất cả cc men ENALOR đều khng chứa kim loại nặng v tun thủ theo quy định EN71 phần 3; 1994 v phụ lục năm 2000 v AC 2002.