NƯỚC XI PALLADIUM

  • Chi tiết

PALLADOR 305 l một dung dịch mạ palladium-niken cực kỳ cứng m c thể được sử dụng như l một mu trắng hoặc kết thc dy. PALLADOR 305 được xy dựng để gửi một Pd-Ni hợp kim c thể được sửa đổi để ngăn chặn việc giải phng niken ph hợp với EC Quy định 94/27.