NƯỚC XI RHODIUM

  • Chi tiết

RODINOR 120/102/104 Dễ dàng sử dụng, mạ rhodi trắng và sáng bóng, đặc trưng bởi nhiều điều kiện làm việc và cường độ cao chống lại ô nhiễm. Thích hợp cho bất kỳ sử dụng với đặc điểm bóng mờ và trắng phù hợp với mạ rhodi tốt nhất trên thị trường. RODINOR 120/102/104 là sự lựa chọn lư tưởng cho chất lượng rhodium mạ mà không có sự thỏa hiệp.