Bàn mài ty

Dùng để mài: ty, bề mặt,.. của nhẫn, vòng  sau khi đúc trong sản xuất nữ trang
SKU: 1577 Category: