Trung tâm hút bụi

Máy được thiết kế cho việc xử lý hạt bụi mịn trong sản xuất nữ trang và công nghiệp như: mài mòn, đánh bóng, làm nguội
SKU: 1578 Category: